Welkom op de website van SU CASA !

SU CASA
is een Nederlands servicebureau dat al sinds 1988 mensen informeert en adviseert over alle zaken die te maken hebben met het bezit van onroerend goed in Spanje. In Spanje wordt zo’n adviseur een ‘gestor’ genoemd. SU CASA verzorgt onder andere uw Spaanse belastingaangiftes, wikkelt nalatenschappen in Spanje af en kan u begeleiden bij de aan- en verkoop van Spaans onroerend goed. En bovenal is Su Casa natuurlijk hét aanspreekpunt voor alle cliënten die met vragen of problemen zitten die te maken hebben met hun bezittingen in Spanje.

Een (vakantie)huis in Spanje moet leuk zijn. En gelukkig is het in de meeste gevallen ook leuk. Er zijn echter een paar zaken waar een (toekomstige) eigenaar rekening mee dient te houden.

Belastingen in Spanje

In Spanje krijgt u als eigenaar van onroerend goed te maken met verschillende soorten belastingen, zoals bijvoorbeeld de Spaanse inkomstenbelasting (IRPF). De fiscale gang van zaken is in Spanje echter heel anders dan in Nederland. Zo krijgt u voor deze inkomstenbelasting geen aangiftebiljet of kennisgeving toegestuurd, maar dient u jaarlijks en op eigen initiatief een correcte aangifte in te dienen bij de Agencia Tributaria en de betaling van deze belasting tijdig te verrichten.

Het is daarom heel begrijpelijk dat de meeste buitenlandse eigenaren van een Spaanse woning de fiscale afhandeling van al hun Spaanse verplichtingen maar al te graag overlaten aan een betrouwbare gestor. En waarom dan niet door een gestor met 35 jaar ervaring: servicebureau SU CASA? Dan kunt u er zeker van zijn dat u geen problemen met de Spaanse fiscus krijgt. En heeft u vragen: één telefoontje in Nederland en u hoort wat u wilt weten, zonder taalbarrière en altijd bereikbaar.

Daarnaast zorgt SU CASA ervoor dat u voor de aangifte Nederlandse inkomstenbelasting een opgave krijgt van de actuele fiscale waarde van uw Spaanse woning. Dit is nodig, omdat er in Spanje geen WOZ-waarde bestaat zoals wij die in Nederland kennen. Met een juiste opgave van de waarde van uw Spaanse woning voorkomt u discussies met de Nederlandse belastingdienst.

Zie verder onze rubriek Belastingen in Spanje  en de rubriek Veelgestelde vragen

Erfrecht en erfbelasting in Spanje

Ook kan het voorkomen dat u te maken krijgt met het overlijden van een familielid met bezittingen in Spanje. Sinds 2015 is er het nodige veranderd op het gebied van het Europese erfrecht. Dit betekent dat de juridische afwikkeling van een internationale nalatenschap op bepaalde punten (ingrijpend) is gewijzigd. De erfgenamen van een Nederlander die in Spanje woont of van een Nederlander die in Nederland woont, maar in Spanje onroerend goed bezit, krijgen dan ook vanaf 2015 met deze nieuwe regelgeving te maken. Een erflater doet er daarom verstandig aan om tijdig op deze veranderingen in te spelen door zijn testament te laten aanpassen aan de nieuwe situatie. Doet hij dit niet, dan kan dat voor de overblijvende partner en de kinderen juridisch én fiscaal heel nadelig uitpakken!

Zoals gezegd, is het in het belang van de nabestaanden ook verstandig om tijdig rekening te houden met de te zijner tijd in Spanje verschuldigde erfbelasting. Voor Nederlandse begrippen is het bijna onvoorstelbaar, maar in Spanje wordt de hoogte van de verschuldigde erfbelasting per zelfstandige regio (Comunidad Autónoma) bepaald. Dat betekent dat de voorwaarden, kortingen en tarieven in de ene Comunidad heel anders kunnen zijn dan in een andere Comunidad. Helaas komt het maar al te vaak voor dat een erflater in de veronderstelling is dat zijn nalatenschap ook in fiscaal opzicht goed geregeld is, terwijl de erfgenamen later te maken krijgen met grote fiscale tegenvallers in Spanje.

Een deskundige begeleider kan zowel erflaters als Nederlandse en Spaanse notarissen adviseren bij het opstellen of aanpassen van internationale testamenten. Het testament moet zodanig worden opgesteld dat enerzijds gebruik wordt gemaakt van de ruime mogelijkheden die het Nederlandse erfrecht kent en anderzijds moet er optimaal gebruik kunnen worden gemaakt van de fiscale faciliteiten die in de betreffende Comunidad mogelijk zijn. Een goede afstemming kan zomaar tienduizenden euro’s aan erfbelasting schelen!

Su Casa heeft 35 jaar ervaring op het gebied van Spaans-Nederlandse erfrechtkwesties en de fiscale afwikkeling van Spaans-Nederlandse nalatenschappen.

Zie verder onze rubriek Erfrecht en erfbelasting in Spanje en de rubriek Veelgestelde vragen.

NIE-nummer

Net zoals iedere inwoner van Nederland een burgerservicenummer (BSN) toegekend heeft gekregen, zo dient in Spanje iedere inwoner, zowel residenten als niet-residenten, te beschikken over een Spaans fiscaal nummer. Zonder dit zogenaamde NIE-nummer (Número de Identificación de Extranjeros) is het in Spanje niet mogelijk om bijvoorbeeld onroerend goed te kopen, een bankrekening te openen, belastingen te betalen of een contract af te sluiten voor nutsvoorzieningen als water, elektra, tv, internet, etc.

Dit Spaanse NIE-nummer krijgt men niet automatisch toegewezen zoals het BSN-nummer in Nederland, maar dient men zelf aan te vragen bij de bevoegde instanties. Helaas verloopt de aanvraag van een NIE-nummer in Spanje of bij het Nederlands Consulaat in Amsterdam al enige tijd erg moeizaam en zijn de wachttijden vaak buitensporig lang (meestal tussen de 6 en 12 maanden).

Als u een definitief NIE-nummer nodig heeft, dan kan SU CASA hier binnen een redelijke termijn  (ca. 4 tot 6 weken) voor zorgen.

Uitnodiging

Soms is het niet mogelijk om telefonisch of via een mailtje een goed en volledig antwoord te geven op vragen die bij ons binnenkomen. De oorzaak hiervan is dat vragen vaak betrekking hebben op (gecompliceerde) persoonlijke situaties. Omdat wij van mening zijn dat uw vragen de aandacht dienen te krijgen die ze verdienen, bent u van harte welkom voor een oriënterend gesprek op ons kantoor in Rosmalen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken. Wij nemen ruim de tijd voor u en uiteraard verplicht het u tot niets!

Laatste update:  maart 2023